Náš přístup

Podstatou našeho přístupu je individuální práce s člověkem a skupinou zaměřená na zvyšování efektivity činnosti.
Poskytujeme psychologický servis, který je ovšem výjimečný tím, že jsme schopni kvantifikovat psychologické ukazatele a na základě matematických výpočtů docházíme ke statisticky opodstatněným závěrům. Bez měření a bez výpočtu by předmět neexistoval. V tom spočívá jádro naší metodologie, tím se lišíme od ostatních subjektů naší specializace.

Vítězi života se stávají ti, kteří si uvědomují své přednosti a na nich staví svůj život, nikoliv ti, kteří se zabývají svými slabinami. Znalost vašich silných stránek a vašeho potenciálu je základem volby správné životní cesty.

 

Firma

Komplexní servis v oblasti zvyšování výkonnosti v oblasti pracovních kolektivů.

 • Diagnostika
 • Poradenství
 • Rozvoj a vzdělávání
 • Výběr zaměstnanců
 • Psychoterapie

 

Rodina

Poradenství a společné nacházení řešení ve složitých životních situacích.

 • Rodinná terapie
 • Párová terapie
 • Mediace

Jednotlivec

Individuální práce se zaměřením na zlepšování a rozvoj, nebo na řešení těžkých situací.

 • Life & Business Coaching
 • Sportovní psychologie
 • Psychologické poradenství a diagnostika
 • Psychoterapie